Vol 3, No 1

Juli 2019

DOI: https://doi.org/10.24167/proxies.v3i1

Table of Contents

Research

Kevin Hugo
1-9
Hermawan Andhi Prastyo, Shinta Estri Wahyuningrum
10-19
Kaleb Dwi Ananda Putra Christanto Efendi, Rosita Herawati
20-31
Yosefina Oktaviani Santoso, R Setiawan Aji Nugroho
32-42
Tan, Yohanes Christianto Aryo Wicaksono, YB Dwi Setianto
43-51
Denni Afredo Suryono Hartanu, Shinta Estri Wahyuningrum
PDF
52-62