Vol 2, No 2

Februari 2020

DOI: https://doi.org/10.24167/tr.v2i2

Table of Contents

Research

Damartus Wibowo
86-98
Arsita Pinandita, Galih Putra Pamungkas
99-108
Johanes Mario Kukuh Anthorina, Dono Sayoso
109-116
Garry Arya Nugraha, Arwin Purnama Jati
117-125
Yuanita Surya Anggraini, Dono Sayoso
126-136
Soteria Adia Mahanaim, Bayu Widiantoro
PDF
137-147